Informujeme o hromadné trestné činnosti těchto fyzických osob a společností s.r.o., se kterými jsou spojováni.

Tomáš Roháček

Podvod při rekonstrukci v hlavní roli Tomáš Roháček a Ondřej Štrobl. Tato stránka vznikla za účelem informovat a alespoň částečně zamezit trestným činům páchaným ze strany osob níže. Zároveň chceme poškozené spojit a poskytnout jim veškeré informace o tomto případu a jak mohou postupovat v případě, že se domnívají, že na nich byl spáchán trestný čin v souvislosti s těmito osobami:

Tomáš Roháček

narozen 29.7.1970

Ondřej Štrobl

narozen 23.5.1990; nevlastní syn Tomáše Roháčka

Aktuálně Česká Televize vydala již neuvěřitelný 5. díl o těchto podvodnících a stále se nikdo případy nezabývá. Níže můžete vidět jeden z nich.

Tyto osoby jsou spojené hned s několika společnostmi z nichž nejaktuálnější je společnost our union s.r.o., IČO 08627771 a NYSPO Group s.r.o., IČO: 07846703. Jejich předmětem podnikání je rekonstrukce koupelen, bytových jader a další stavební práce/úpravy. Tyto práce se často nedokončí nebo jsou provedeny ve velmi špatné kvalitě. Pro lepší pochopení problematiky vám doporučujeme shlédnout video odvysílané Českou televizí v pořadu Černé ovce a přečtení sekce Podrobné informace.

Letáčky, které typicky lákají na výhodnou rekonstrukci bytového jádra!

Závažnost jejich jednání spočívá v opakovaném páchání trestných činů, díky kterým jsou již desítky poškozených. Pokud jste také byli poškozeni Tomášem Roháčkem, navštivte sekci Jsem poškozený pro informace, jak v dále postupovat.

Informujte pokud víte, že na někom dalším byl spáchán podvod při rekonstrukci tímto člověkem

Podvod při rekonstrukci - Tomáš Roháček

V případě, že máte jakékoli informace o tom, kde se Tomáš Roháček a Ondřej Štrobl zdržují, nás neváhejte ihned kontaktovat pomocí kontaktního formuláře v sekci KONTAKTUJTE NÁS! Totéž prosím učiňte v případě nahlášení vašeho případu, odhadované výše škody, kterou vám tyto osoby způsobily (byť není vyšší než 5000,- Kč). Veškeré informace jako fotografie či jména osob vedoucí k podvodníkům jsou pro nás velmi cenné!